V júni 2003 sa na Medzinárodnom Maliarsko - Fotografickom sympóziu Stalowa Wola 2003 stretli maliari a fotografi zo Stalowej Wole a Sniny na Slovensku. Stretnutie sa uskutočnilo v meste Zwierzyniec, nachádzajúcom sa v prekrásnej krajine Roztocze. Akcie sa zúčastnilo trinásť umelcov z našeho mesta. Sympózium bolo výsledkom spolupráce v oblasti kultúry medzi mestami Stalowa Wola a Snina. Bolo zorganizované v rámci projektu "Transhranicne Umeleckie Trhy", a finančne zabezpečené prostriedkami, ktoré dostala Stalowa Wola z fondu PHARE.


Vznik tohto dokumentu bol možný vďaka prostriedkom Európskej Únie. Názory nachádzajúce sa v tomto dokumente sú názormi Okresného Úradu a v žiadnom prípade nemôžu byť identifikované s názormi Európskej Únie.

Verzia:

preklad - Małgorzata Sigda

stat4u