W czerwcu 2003 roku malarze i fotograficy ze Stalowej Woli i Sniny na Słowacji spotkali się na Międzynarodowym Plenerze Malarsko-Fotograficznym Stalowa Wola 2003. Miejscem pleneru był Zwierzyniec – miasteczko położone w urokliwym roztoczańskim pejzażu. W imprezie uczestniczyło trzynastu artystów  z naszego miasta. Plener był wynikiem dążeń zaprzyjaźnionych miast – Stalowej Woli i Sniny do wymiany kulturalnej.  Został zorganizowany w ramach projektu „Transgraniczne Targi Artystyczne”, na który Stalowa Wola otrzymała grant z funduszu PHARE.


Niniejsza publikacja została wsparta ze środków pomocy Unii Europejskiej. Wyrażone w niej poglądy są poglądami
Urzędu Miasta w Stalowej Woli i w żadnym przypadku nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Unii Europejskiej.

Wersje językowe: